Artikel no. 3
De Spinx

De naam van de school, de Sphinx, is een symbool.
Een symbool dat voor velen verbonden is aan speculaties betreffende het oude Egypte met zijn mysterieuze overblijfselen van een verloren gegane beschaving.

Deze beschaving is op het gebied van de esoterische kennis buitengewoon hoog ontwikkeld geweest. Echter door misbruik van deze kennis door een deel van de hogepriesters is de gehele beschaving langzaam maar zeker in verval geraakt.

Dat wat is overgebleven, wordt heden ten dage beschouwd als monumentale graftomben, gemaakt door domme maar ijverige primitieven. Wat deze opvatting echter weerspiegelt, is onze eigen verwrongen geest, beheerst door kortzichtigheid en arrogantie.

Steeds meer echter komt men tot de conclusie dat achter de majestueuze overblijfselen uit de oudheid veel meer schuilgaat. Dat de school de naam van de “Sphinx” voert is niet zomaar. Dit artikel is dan ook bedoeld om het symbool van de Sphinx toe te lichten. Deze toelichting kan het best geschieden aan de hand van een citaat uit het boek “Het ontstaan van het Heelal“ van Jozef Rulof, waarin hij beschrijft hoe hij in een visioen een uitleg krijgt van één der Meesters van het Liefdeslicht, meester Alcar:

“Wat is dit voor een beeld, Alcar?”
Dat is de Sphinx. Wie dit beeld voelt, voelt en begrijpt de Pyramide.
Zij vraagt, zij roept, zij dwingt ons tot onszelf te komen (Esos – red.) en in onszelf af te dalen. 
Eerst dan mogen de mensen hier binnengaan.
Zij zegt: “mens, ken uzelf, wordt zoals ik, hoort wat ik te zeggen heb”.
Maar de mens luistert niet!
Dit beeld heeft een diepe betekenis en heeft met de Bijbel te maken.
Aanschouw dit gelaat en voel aan wat het zeggen wil.
Veel heeft het te zeggen, toch zijn er maar weinigen, die het verstaan.
Dit is voor de mens, maar de mens loopt het voorbij en stapt binnen (de Pyramide – red).
De Sphinx roept ons een halt toe en zegt: “tot hier en niet verder en buigt uw hoofd.
Gij, kinderen van God, ziet mij aan die allen die hier naar binnen willen gaan”.

De Sphinx wordt ook genoemd ‘de poortwachter der geheimenissen’, hij, die het geheim van de Pyramide, de kennis, die er in symbolen in is verwerkt, bewaakt.

De Sphinx, die volgens de oude mythologie slechts hen liet passeren, die het raadsel van de Sphinx konden oplossen.

©2019 Stichting de Pyramide | Langeweg 12 | 3262 LE Oud-Beijerland | Tel: 0186 - 84 30 46 | info@stichtingdepyramide.com 
Stichting de Pyramide is het uitvoerend orgaan van het Esseens Esotherisch Genootschap 'De Sphinx