Artikel 1

Next

Artikel no. 1
De Sphinx

Wat betekent Esotherisch?
Het Griekse woord Eso of Eiso betekent ‘naar binnen gekeerd zijn’.

Het terrein van de Esoterie ligt in de mens zelf besloten; zijn Ego(s), zijn Geest, zijn Ziel, de Goddelijke vonk of de verbondenheid met Al Dat Is, het zit in ieder mens en is er actief.

Het waarnemen van de processen, die zich hier voltrekken, wordt bewerkstelligd door bewustwording van die processen.
Meetapparatuur en statistisch onderzoek laten ons hier in de steek; hier moet ieder mens het zelf doen; ieder kan het bewijs, in directe zin, slechts voor zichzelf leveren, niet voor anderen.†

Logisch ook omdat het terrein van de esoterie veel meer beslaat dan ons aardse stoffelijk bewustzijn. Tot ver over de grenzen van het leven op aarde kunnen we onze blikken laten reiken als u uw bewustzijn daartoe weet open te stellen.

Om geestelijk bewust te worden en om geestelijk te evalueren is het van belang om de wil om louter of veel stoffelijke, materiŽle verlangens te vervullen, achter ons te laten. Alle inzet om persoonlijk gewin te bereiken moet worden omgezet in de wil om zich geestelijk te ontwikkelen.

Alle verlangens binden ons aan de stof. Zo ontstaat stoffelijk denken en voelen.
Hoewel ‘wetenschap’ is ontstaan uit verwondering bedient het zich van stoffelijk denken en voelen om de ons omringende wereld te beschrijven.
Wel zijn er ook vorderingen te melden op het terrein van de wetenschap, waardoor de contouren van een achterliggende basis steeds meer in het zicht komen van de huidige ‘wetenschap’.

Wie ernstig, serieus en gedegen zich wil ontwikkelen en hiervoor de moed en de durf heeft om er voor te strijden, zal wijzer worden en kan verder leren.

Dit is de schat, die de mens “in de Hemel vergadert, zoals Christus heeft gezegd“, volgens de Soefi’s. De wilskracht speelt hierbij dus een grote rol in de vorming van het karakter. Deze wilskracht wordt zwak als iemand toegeeft aan elke kleine neiging, lust of gril, die bij hem opkomt. Wanneer iemand hiertegen echter strijdt, leert hij met zichzelf strijden, waardoor hij wilskracht ontwikkelt.

De aanduiding school geeft aan dat de Sphinx een instituut is, waar lessen gevolgd kunnen worden. Het is pertinent geen “secte achtig” gebeuren met volgelingen en waar een bepaalde geloofsovertuiging wordt aangehangen. Met aanbidding van iets of een persoon is niemand gebaat, de aanbidder niet zowel als de aanbedene. Aanbid slechts het goede in uzelve, daar wil de school u bij helpen.

GeÔnteresseerden zijn welkom tijdens onze†inloopdagen.
Je kunt je hiervoor†aanmelden.

©2019 Stichting de Pyramide | Langeweg 12 | 3262 LE Oud-Beijerland | Tel: 0186 - 84 30 46 |†info@stichtingdepyramide.com
Stichting de Pyramide is het uitvoerend orgaan van het Esseens Esotherisch Genootschap 'De Sphinx