Wat is nu eigenlijk belangrijk in mijn leven, wie ben ik?

Het zijn vragen waarvan de antwoorden in jezelf besloten liggen. De aloude Esotherie - de bron van alle kennis en educatie - helpt je zoeken naar die antwoorden en reikt je de middelen aan om richting te geven aan jou leven!
Niet raden, maar weten!

Stichting de Pyramide geeft lezingen en lessen over de Esotherische kennis.
Door studie en het verbinden van die kennis met je dagelijkse leven, kun jijje als persoon innerlijk ontwikkelen.
In de lessen leer je jezelf steeds beter kennen engeef je je leven bewust(er) richting.

Heb je interesse om kennis te maken?Je bent zeer welkom om langs tekomen. tijdens onze inloopdagen. Je kunt je viadeze link aanmelden.ARIERS EN DE EVOLUTIE DER RASSEN - Deel 4

Oorspronkelijk gepubliceerd in november 1988


Het NEO- fascisme en de evolutie der rassen - slot

Nabije ontwikkelingen

Muziek zal de voornaamste factor zijn waarop de Russische en Slavische rassen in het algemeen een hoge geestelijke ontwikkeling zullen bereiken.

De ontwikkeling welke op deze wijze verkregen wordt, is dan weliswaar groots en vreugdevol, doch zal van korte duur zijn, daar dit niet in harmonie is met de evolutie-wetten


LEES VERDER2020 Stichting de Pyramide | Langeweg 12 | 3262 LE Oud-Beijerland | Tel: 0186 - 84 30 46 |info@stichtingdepyramide.com
Stichting de Pyramide is het uitvoerend orgaan van het Esseens Esotherisch Genootschap 'De Sphinx