Artikel no. 6�
De Sphinx

Helpen
Wanneer men het verlangen krijgt om te helpen, hetzij mens, dier of wie en wat dan ook, help dan zonder een beloning te vragen!
En help dan vooral ook als je hetgene je doet onaangenaam of niet leuk vindt. Wanneer je dit laatste niet kunt, help je niet echt !

“ Ma “�


�2019 Stichting de Pyramide | Langeweg 12 | 3262 LE Oud-Beijerland | Tel: 0186 - 84 30 46 |�info@stichtingdepyramide.com
Stichting de Pyramide is het uitvoerend orgaan van het Esseens Esotherisch Genootschap 'De Sphinx