Artikel no. 5 (deel 1)
De Sphinx

Karma and Re�ncarnatie
Eind jaren 50 arriveerde Ma per boot (door haar zelf mede georganiseerd) uit “de Oost” in Nederland. Komende uit een loodzware, bloederige periode met oorlog, opgesloten zitten in het “Jappenkamp” en de naoorlogse revolutie periode (de Bersiap tijd), was de opvang in Nederland schamel en met veel onbegrip.

Ma leerde mensen al snel over Karma en Re�ncarnatie, twee begrippen, welke in die tijd grotendeels onbekend waren. Lastig voor te stellen voor nu, omdat de begrippen ondertussen te hooi en te gras worden gebezigd en toen volslagen onbekend waren. Alleen in selecte gezelschappen waren de termen bekend. Beide termen hebben daarbij tegenwoordig voor het grote publiek ook nog een overwegend negatieve dan wel een weinig begripvolle connotatie.

Toch is een andere inwerking van deze termen aan een opmars bezig en hopelijk draagt dit artikel van Ma uit augustus/’september 1988 bij aan een nadere verheldering en duiding van deze begrippen.

Ieder mens is op zoek naar zijn/haar eigen identiteit, eigen ik.
Wie ben ik?
Wie is die ander?
Waarom doe ik de dingen zoals ik die doe?
Wat doen die anderen en waarom maak ik mij druk om sommige anderen en anderen weer niet?
Wat en welke relatie heb ik met mijzelf en met anderen?

Misschien is er meer weten in mij dan alleen in mijn gewone bewustzijn; ligt er meer verborgen over andere identiteiten in mijn bewustzijn en behoef ik er slechts naar te zoeken om het te vinden.

Wat is de oorsprong van dat weten, dat voelen dat wij intu�tie noemen?
Wat gebeurt er als ik sterf en doodga en daarna?
Als dan het besef komt van een leven voor de geboorte is�men nieuwsgierig en gaat verder onderzoeken.

Wanneer men in encyclopedie�n gaat zoeken, ontdekt men dat de kennis over RE�NCARNATIE zover reikt als de geschiedenis. Het bevat het geloof in de relatie tussen harmonie van alle leven en het gradueel louteren van de Ziel en de Geest totdat het terugkeert naar de oerbron van alle leven, hetwelk God (Jahweh, Jehovah, Allah, Bhrama, Jah etc.) is.

Het is het geloof dat de Ziel onsterfelijk is en zichzelf belichaamt (evenzo in het stoffelijke) van tijd tot tijd tot het zichzelf heeft uitgewerkt tot algehele Reinheid en Harmonie. Het zegt verder dat de daarbij vergezeld gaande oorzaken van Karma (=o.a. Wet van Oorzaak en Gevolg) en de uitwerking van de innerlijke lasten van het innerlijke zijn en re�ncarnatie de fysieke opportuniteit gelegenheid biedt om aan de Karmawet te voldoen.

Twee van de alleroudste geloven in de geschiedenis van de mens bevatten de kennis van Karma en Re�ncarnatie. Dit is dus anders dan men in het westen weet, daar tot nu toe re�ncarnatie en karma altijd worden betrokken in het zogenoemde spirituele vlak en daar de mensen geen juist begrip hebben omtrent spiritualiteit, betrekken zij dit altijd in het occulte en het van het stoffelijk ontdane vlak: geesten, spoken en griezeligheden in de nacht. Men verzuimt het echter te verbinden met de religie.

Toch, als men de verschillende religies (geloven) beschouwt, ziet men verschillende karakteristieke raakpunten in bijna alle geloven. De een gelooft in het bestaan van de Ziel, de ander in de Openbaringen van de supernatuurlijke dingen.

Dan ook nog buiten alle genoemde factoren (punten) de herhaalde vraag over het overleven van de Ziel.�

Vanaf de Egyptenaren tot aan de Grieken, van de Boeddhisten tot aan de Hindoes, was de Ziel een pre-existente entiteit welke plaatsnam in verschillende stoffelijke lichamen, ge�ncarneerd gedurende een bepaalde tijd verblijvende in een astraal lichaam, maar steeds weer re�ncarnerende.

Elke religie heeft zijn eigen geloof (zienswijze) betreffende de Ziel, er is echter geen religie, die niet gelooft in het bestaan van de Ziel als een deel van de onsterfelijkheid van de mens en het leven als zodanig (het wezen). En ergens tussen het Jodendom en de Christenen heeft het “Westen “de aloude wetenschap over de Re�ncarnatie en de Karmawet verloren (zie 553 na Chr. het oecumenisch concilie te Constantinopel in verband met het verwijderen van de monofytische geschriften).

�2019 Stichting de Pyramide | Langeweg 12 | 3262 LE Oud-Beijerland | Tel: 0186 - 84 30 46 |�info@stichtingdepyramide.com
Stichting de Pyramide is het uitvoerend orgaan van het Esseens Esotherisch Genootschap 'De Sphinx