Artikel no. 5 (deel 2)
De Sphinx

Karma and Re�ncarnatie
Miljoenen mensen geloven in re�ncarnatie en karma of in 1 van beiden en zij die een Christelijke achtergrond hebben, weten er niet van!?!.

Is er dan niet sprake van een opzettelijk dom houden vanwege macht en materialisme?

Is het dan niet de allerhoogste tijd dat men deze “sleutel” der wetenschap terugvindt?!!!

Ook in de medische wetenschap stuit men steeds meer op het feit dat de psych� van de mens een belangrijke factor is, die men bij het genezingsproces moet betrekken, wil men succes hebben. De geestelijke (spiritum) houding, of zo men wil de psychische, is heel vaak bepalend. In de oorsprong van de artsenij bijvoorbeeld: de zogeheten wonder of natuurgenezers betrokken immers (nog altijd trouwens en die tendens keert weer terug) de omgeving in zijn totaliteit bij de genezing! Is het niet zo dat de natuur zelf reeds zorgt voor geneesmiddelen, planten etc.? En stuit de research in alle wetenschappen niet steeds weer op die enge grenzen, die zij zichzelf hebben gesteld? Waarom dan breken zij die grenzen niet open? Het is de angst in ieder mens – onbekend maakt onbemind – die hen weerhoudt.

Hoe is die angst er gekomen? Door machtsmisbruik en indoctrines, veelal via de religieuze voorschriften door de mens gesteld. Met name de Christelijke hoogwaardigheidsbekleders stelden vele taboes in, opdat de mens in vaagheden niet meer precies zou weten en zodoende gemakkelijk te manipuleren valt. Dit paste precies in het straatje van overheersers?
Iedere arts, prof, dr., etc. komt naarmate hij/zij meer ervaring opdoet, te staan voor verrassingen en onverklaarbaarheden zo nu en dan?! Gebeurtenissen die hen, ondanks hun uitgebreide studie en ontwikkelde geest (intelligentie) voor verrassingen plaatsen!

Ook wij, die de bovengenoemde wetenschap omtrent Re�ncarnatie en Karma trachten terug te brengen in het westen, opdat de wetenschap weer een harmonieus en evenwichtig geheel wordt en zodoende de grenzen verder kunnen worden verlegd, leggen de Eed van Hippocrates af (Hippocrates van Kos, rond 400 vChr.; de eed waarin beloofd wordt al het geleerde dienstbaar te maken aan onze naasten en het zwakkere te beschermen).

Blijkt daaruit dan niet dat wij allen gezamenlijk in feite hetzelfde doel nastreven? En dan doet het er in wezen niet zoveel meer toe welke opleiding men tevoren heeft gehad. Natuurlijk is de graad van ontwikkeling belangrijk, maar waar we vanuit moeten gaan, is dat zelfs iemand, die om welke reden dan ook niet de kans heeft gehad om bij wijze van spreken iets te doen aan zijn eigen analfabetisme, toch een zeer hoog denkvermogen (intelligentie) kan bezitten! En hoe verklaren de geleerden dat dan weer? Want erkennen doen wij het wel, de feiten liggen er immers?�
Is het dan niet beter (en wat heet “beter”) dat wij eindelijk elkaars “mondigheid” accepteren? Is dat nu zo’n grote opgave, onoverkomelijk?!! Nee toch!

Wel nu dan: “Heb uw naaste lief, gelijk Uzelven!” in wederzijds respect is immers pas een goede dialoog mogelijk?! Iets waar alle partijen rijker uit tevoorschijn kunnen komen.


�2019 Stichting de Pyramide | Langeweg 12 | 3262 LE Oud-Beijerland | Tel: 0186 - 84 30 46 |�info@stichtingdepyramide.com
Stichting de Pyramide is het uitvoerend orgaan van het Esseens Esotherisch Genootschap 'De Sphinx