Artikel no. 8�
De Sphinx

Ma
De naam Ma Prem Shakti Prema Gopi Krishna roept een aantal vragen op. Deze naam is indertijd officieel geregistreerd geworden in het oosten. Hier in het westen zegt deze samengestelde naam weinig. Zeker ook omdat de afgelopen jaren diverse personen bij allerlei “spirituele “groeperingen delen uit deze naam zich toebedelen. Om nader te onderzoeken wat deze samengestelde naam betekent, is het goed om hier dieper op in te gaan. En wie kan dit beter dan Ma zelf?�

Wat de aanspreektitel ‘Ma’ betekent, legt Ma uit in onderstaande artikel.

Ma = Neit = De kosmische orde, die in aanzet in de nog niet volledig geopenbaarde oerstof-materie�aanwezig is, maar wel het Doel van de schepping is.�Daar komt ook de positie van MA voor in de Zonneboot, vandaan.

De cyclus voltrekt zich aldus via het licht Re of Ra = Egyptische Zonnegod, of de Geest die in de stof afdaalt en daarin arbeidt om op deze wijze uiteindelijk de Kosmische eenheid te bereiken middels Ma = materie.

Talloos zijn de mythen over de Godheid, die zijn ledematen opoffert, d.w.z. zijn oorspronkelijke Geestelijke eenheid van mannelijk en vrouwelijk ( onzijdig) verbreekt om in de openbare stof de vrouwelijke Goddelijke energie te verwekken.

Het is in het chaos begrip, de eindeloze en ongeordende materie (oerstof), dat ons de eerste manifestatie van de Goddelijke Geest zichtbaar wordt, en wel in de vrouwelijke krachten.
Hierbij hoort een kleine uitleg over de Zonnegod Re of Ra: Re = de kater die de slang “Apap” doorsnijdt. Als kater symboliseert Re de Goddelijke eigenschap van het kunnen zien in de duisternis (oerstof materie), waarin de toekomst van al het leven gesluierd aanwezig is.

Apap = de slang van de duisternis, gesymboliseerd in de Zonneboot ( lichtgeest).


�2019 Stichting de Pyramide | Langeweg 12 | 3262 LE Oud-Beijerland | Tel: 0186 - 84 30 46 |�info@stichtingdepyramide.com
Stichting de Pyramide is het uitvoerend orgaan van het Esseens Esotherisch Genootschap 'De Sphinx