Artikel no. 9�
De Sphinx

ARIERS EN DE EVOLUTIE DER RASSEN - Deel 1
Oorspronkelijk gepubliceerd in november 1988


Het NEO- fascisme en de evolutie der rassen
In verband met het thans zo hevig opkomende neofascisme vinden wij het als geestelijke scholing noodzakelijk de werkelijke betekenis van Ari�r en het Arisch zijn toe te lichten.

Het verwondert ons in hevige mate dat niet velen in encyclopedie�n en/ of goede woordenboeken dit niet reeds zelf hebben opgezocht. Zij zouden tot de verrassende ontdekking zijn gekomen dat de uitleg die aan het � �Ari�r � zijn en de verhevenheid van het Arische volk gegeven wordt heel anders ligt dan men in de 2de Wereldoorlog en daarna aan het bovenstaande heeft gegeven.

mensen

Ari�rs
Volgens de encyclopedie�n: Ari�rs ofwel Arya (Sanskriet) – Edele.

Ari�rs ofwel Arya is een naam, die de in Perzi� binnengedrongen (omstreeks 1500 v.Chr.) INDO- Europese volken zichzelf gaven ter onderscheiding van de inheemse bevolking van de Weddiden.

“ Weddiden” is de verzamelnaam voor een aantal oude volken in Zuid-Oost Azi� met Wedda – (Veda’s) �kenmerken, voornamelijk de Wedda (Ceylon), de Senoi (Malakka), de Sakai en Kubu (Sumatra) en de stammen van de Nilgiri bergen.

De taalwetenschap verstaat onder Ari�rs de oostelijke groep van de INDO- Europese talen.

Verwarring
Midden negentiende eeuw is door Franse, en in hun voetspoor door Duitse schrijvers, de taalkundige term Ari�rs gebruikt om het Noordse ras aan te duiden, wat tot een heilloze verwarring van taalkundige en antropologische begrippen leidde, samenhangend met een onmatige verheerlijking van het Noordse ras. Elk ander dan taalkundig gebruik van de term Ari�rs dient dan ook uitdrukkelijk te worden vermeden.

Midden-Azi� was de bakermat der Arische rassen, die van de oorspronkelijke Semieten afstamden (een tak van het Joodse volk). Van daar af zijn al de verschillende rassen, die van deze Semieten afstamden hun stoffelijke evolutie begonnen.


Evolutieplan

Hetgeen nu volgt is slechts zeer simplistisch en summier weergegeven, daar wij anders zeer diep in de esoterie zouden moeten duiken en velen hier nog niet aan toe zijn.

Toen Onze Vader, AL DAT IS, in den beginne schiep, koos hij een geschikte plaats in de ruimte, vervulde dit met Zijn Aura, elk atoom in dat bijzondere gedeelte in de ruimte doordringend, om op die manier de werkzaamheid in elk onscheidbaar atoom op te wekken.

Wij spreken hier van een negatieve en een positieve pool van de Universele Geest, terwijl de Oerbron (Atma, die wij AL DAT IS noemen en waarvan wij als Geesten deel uitmaken (Atman)) een uitdrukking is van de positieve energie van Onze Vader.


Wordt vervolgd.


�2019 Stichting de Pyramide | Langeweg 12 | 3262 LE Oud-Beijerland | Tel: 0186 - 84 30 46 |�info@stichtingdepyramide.com
Stichting de Pyramide is het uitvoerend orgaan van het Esseens Esotherisch Genootschap 'De Sphinx