Eerste lescyclus ‘Kennismaken met Esotherie'

In totaal zijn er zeven thema’s. Elk thema wordt verspreid over meerdere avonden gegeven en afgestemd op ieders persoonlijke behoeften en de van toepassing zijnde actualiteit.Tijdens de lessen kun je kennismaken met een inleiding op de aloude Esotherie der Essenen en het gedachtengoed van Maharishi Ma Prem. Na deze eerste lescyclus kan je zelf de keuze maken om de volgende cyclus van 7 thema’s te gaan volgen.

Is je interesse gewekt en wil je graag deze eerste lescyclus volgen, stuur dan een mail naarinfo@stichtingdepyramide.com.


1. De Essenen

Bij het thema Essenen wordt stilgestaan bij de geschiedenis van de Essenen, de basis van de leerstellingen van de Essenen en de positie van Jezus met betrekking tot de Essenen.
2. Esotherie

Het thema esotherie behandelt de definitie van esotherie en de definitie van evolutie. De bijbehorende universele werking wordt gekoppeld aan het streven van ieder mens naar veiligheid en geborgenheid. Hierbij wordt ook ingegaan op de negatieve karaktertrekken van mensen en de noodzakelijke strijd die hier uit voortkomt.3. Eiso

Het thema eiso behandelt de bewustwording van de gevolgen van ons dagelijks handelen. Hierbij wordt nader ingegaan op de vragen wat doe je hier eigenlijk op de aarde en wat heb je hier op aarde te zoeken. Deze bewustwording verkrijg je door naar binnen in jezelf te schouwen. Verder wordt de relatie tussen eiso en esotherie nader verkend.4. Ontwikkeling

Het thema eiso behandelt de bewustwording van de gevolgen van ons dagelijks handelen. Hierbij wordt nader ingegaan op de vragen wat doe je hier eigenlijk op de aarde en wat heb je hier op aarde te zoeken. Deze bewustwording verkrijg je door naar binnen in jezelf te schouwen. Verder wordt de relatie tussen eiso en esotherie nader verkend.


5. Discipline

Aangezien discipline geen wetmatigheid is wordt bij dit thema ingegaan op het verkrijgen van controle over je denken en handelen. De noodzaak van ervaren en leren wordt in verband gebracht met meditatie. Dit lijdt tot inzicht van hoe om te gaan met je principes versus het flexibel in het leven staan, waarbij het handelen vanuit moreel besef de leidraad is.6. Het Zelf

Door het schouwen in jezelf ga je een confrontatie aan met jezelf. Door het werkelijk zien maak je een bewuste keus om je te verbinden met het leven en de natuur en kom je dichter bij jezelf. Het nemen/dragen van verantwoordelijkheid is onontkoombaar.
7. Geestelijke wereld

Vanuit het besef dat de geestelijke wereld als bron dienstbaar is, wordt het mogelijk om je hiermee te verbinden. Deze verbinding is behulpzaam bij het ontwikkelen en bij het stellen van grenzen. De diepte van dit mededogen leidt tot inzage in het godsbesef.2020 Stichting de Pyramide | Langeweg 12 | 3262 LE Oud-Beijerland | Tel: 0186 - 84 30 46 |info@stichtingdepyramide.com
Stichting de Pyramide is het uitvoerend orgaan van het Esseens Esotherisch Genootschap 'De Sphinx